Välkommen till utbildning - Nya riktlinjer för behandling av KOL

14. 04. 22
posted by: Jan Bleckert
Träffar: 2062

Utbildning

 

Klicka här: Inbjudan och program

Nationella riktlinjer

 

Behandling av astma 2015  Behandling av KOL - 2016  

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Riktlinjer för vård vid astma och KOL – 2018

Utvärdering av vård vid astma och KOL – 2018