Astma och allergi – en utbildningsdag FÖR allmänläkare AV allmänläkare

16. 10. 10
posted by: Jan Bleckert
Träffar: 3603
NAAKA, SFAMs nätverk för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare anordnar i samarbete med TEVA en fortbildnings- och inspirationsdag för allmänläkare. Utbildningen fokuserar på de senaste rönen inom allergidiagnostik, diagnostik och behandling av barn och vuxen med astma i primärvården, genomgång av nya riktlinjer om anafylaxi samt differentialdiagnostik – allt som väser är inte astma…
En utbildning för allmänläkare av allmänläkare.
Föreläsarna är kliniskt verksamma i primärvården, med forskning och i arbete med riktlinjer och vårdprogram.
Kilcka här för program och anmälan!

Nationella riktlinjer

 

Behandling av astma 2015  Behandling av KOL - 2016  

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Riktlinjer för vård vid astma och KOL – 2018

Utvärdering av vård vid astma och KOL – 2018