Åhörararkopior fortbildningsdag

Skriven av Jan Bleckert
on 07 december 2017
Träffar: 143
Här har du möjlighet att ladda ner åhörarkopior från utbildningsdagen 30 november: 
Farmakologisk behandling vid KOL      Inhalatorteknik      Astma eller KOL       Astma eller KOL - patientfall diagnostik 

 

Nationella riktlinjer 2015 - 2016

 

Behandling av astma 2015  Behandling av KOL - 2016 Riktlinjer för vård vid astma och KOL – 2016

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Riktlinjer