IPCRG

14. 06. 01
Träffar: 3032

ST-läkare Nikolaos Pournaras från Valsta Vårdcentral i Stockholm presenterar sitt VESTA-arbete på IPCRG-kongressen i Aten

Nationella riktlinjer

 

Behandling av astma 2015  Behandling av KOL - 2016  

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Riktlinjer för vård vid astma och KOL – 2018

Utvärdering av vård vid astma och KOL – 2018