Samlad information gällande astma, allergi och KOL i Coronatider

20. 02. 22
posted by: Nikos Pournaras
Träffar: 2170

De följande information riktar sig i första hand till sjukvårdspersonal i motsvarande Region. Detta med anledning att olika delar av landet befinner sig i olika faser av covid-19 pandemin och inte har samma förutsättningar vid behandling av patienter med astma, allergier och/eller KOL. Dock kan de följande dokumenten med fördel användas som underlag till motsvarande arbeten som pågår även i andra Regioner.

 

STOCKHOLM

 

SKÅNE

 

Senaste uppdatering: 2020-12-16

Kunskapsteamet Astma/allergi/KOL på Akademiskt Primärvårdscentrum vid Region Stockholm har försökt tänka pragmatiskt i detta extraordinära läge vi befinner oss i och samlat ihop i ett dokument praktisk information främst gällande utförande av spirometrier och akutbehandling av obstruktiva besvär.

Dokumentets innehåll är granskat av NAAKA och kommer att uppdateras löpande. 

Ladda ner dokumentet: Här!

 

Senaste uppdatering: 2020-04-08

Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL i Region Skåne har i samarbete med regionens Vårdhygien tagit fram detta nyhetsbrev med rekommendationer till sjukvårdspersonal. Under Coronasmittspridningens gång tillkommer det mer fakta efterhand och rekommendationer kan komma att ändras. 

Ladda ner dokumentet: Här!

 

 

 

DALARNA

     

Dokumentet är framtaget av:

  • Björn Ställberg, specialist i allmänmedicin, docent
  • Karin Lisspers, specialist i allmänmedicin, docent

Ladda ner dokumentet: Här!

 

      

Användbara länkar:

  • Folkhälsomyndigheten, information om pollenallergisymtom vs covid-19: Här!
  • Svenska Föreningen för Allergologi, information om astma/allergi vid covid-19: Här!
  • IPCRG, information om covid-19 på internationell nivå: Här!  
 

 

 

Nationella riktlinjer

 

Behandling av astma 2015  Behandling av KOL - 2016  

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Riktlinjer för vård vid astma och KOL – 2018

Utvärdering av vård vid astma och KOL – 2018