Samlad information gällande astma, allergi och KOL i Coronatider

22. 01. 02
posted by: Nikos Pournaras
Träffar: 6620

De följande information riktar sig i första hand till sjukvårdspersonal i motsvarande Region. Detta med anledning att olika delar av landet befinner sig i olika faser av covid-19 pandemin och inte har samma förutsättningar vid behandling av patienter med astma, allergier och/eller KOL. Dock kan de följande dokumenten med fördel användas som underlag till motsvarande arbeten som pågår även i andra Regioner.

STOCKHOLM

Senaste uppdatering: 2022-01-12

Kunskapsteamet Astma/allergi/KOL på Akademiskt Primärvårdscentrum vid Region Stockholm har försökt tänka pragmatiskt i detta extraordinära läge vi befinner oss i och samlat ihop i ett dokument praktisk information främst gällande utförande av spirometrier och akutbehandling av obstruktiva besvär.

Dokumentets innehåll baseras på rådande regionala, nationella och internationella rekommendationer och uppdateras löpande. 

Ladda ner dokumentet: Här!

 

 SKÅNE

Senaste uppdatering: 2020-04-08

Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL i Region Skåne har i samarbete med regionens Vårdhygien tagit fram detta nyhetsbrev med rekommendationer till sjukvårdspersonal. Under Coronasmittspridningens gång tillkommer det mer fakta efterhand och rekommendationer kan komma att ändras. 

Ladda ner dokumentet: Här!

 

DALARNA

Dokumentet är framtaget av:

- Björn Ställberg, specialist i allmänmedicin, docent

- Karin Lisspers, specialist i allmänmedicin, docent

Ladda ner dokumentet: Här!

      

Användbara länkar:

- Folkhälsomyndigheten, information om pollenallergisymtom vs covid-19: Här!

- Svenska Föreningen för Allergologi, information om astma/allergi vid covid-19: Här!

- IPCRG, information om covid-19 på internationell nivå: Här!