Nytt dokument: "Dynamisk spirometri och PEF-mätning - Tolkning och klinisk tillämpning"

23. 07. 04
posted by: Nikos Pournaras
Träffar: 3261

Beskrivning: Dokumentet ger en vägledning om korrekt tolkning och användning av spirometriundersökning samt PEF-mätning vid utredning av personer med luftvägsbesvär och vid uppföljning av patienter med lungsjukdomar såsom astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Författare: Kerstin Romberg och Hanna Sandelowsky

Publicerades av: NAAKA, juli 2023

För att ladda ner dokumentet: Gå in till "Kliniska verktyg"