Styrelsen 2022

22. 05. 26
posted by: Nikos Pournaras
Träffar: 2431

Nikolaos Pournaras, ordförande, webbredaktör

Henning Stenberg, sekreterare

Björn Stridh, kassör

Hanna Sandelowsky

Maria Bergh

Per Rönmark

Jörgen Syk

Åsa Athlin


Karin Lisspers, adjungerad

Kerstin Romberg, adjungerad

Jan Bleckert, webbredaktör

 

Styrelsen 2023

22. 05. 26
posted by: Nikos Pournaras
Träffar: 2210

Nikolaos Pournaras, ordförande, webbredaktör

Henning Stenberg, sekreterare

Björn Stridh, kassör

Hanna Sandelowsky

Maria Bergh

Per Rönmark

Jörgen Syk

Åsa Athlin


Karin Lisspers, adjungerad

Kerstin Romberg, adjungerad

Jan Bleckert, webbredaktör

 

11. 08. 12
posted by: Jan Bleckert
Träffar: 27381

NAAKA är ett oberoende nätverk för läkare med intresse för astma, allergi och KOL och som är specialister eller ST-läkare inom allmänmedicin. Nätverket bildades 1994 och är sedan 1998 ett nätverk inom SFAM, Svensk Förening för AllmänMedicin.

Styrelsen 2021

21. 05. 26
posted by: Nikos Pournaras
Träffar: 3807

Hanna Sandelowsky, ordförande

Nikolaos Pournaras, sekreterare, webbredaktör

Björn Stridh, kassör

Maria Bergh

Per Rönmark

Jörgen Syk

Åsa Athlin

Henning Stenberg


Karin Lisspers, adjungerad

Kerstin Romberg, adjungerad

Jan Bleckert, webbredaktör

 

11. 08. 11
Träffar: 18286

Att förbättra omhändertagandet för personer med astma, allergi och KOL genom att

•    Medverka till implementering av vedertagna nationella och internationella riktlinjer for diagnostik, behandling och uppföljning.
•    Medverka och stimulera till framtagande av gemensamma lokala vårdprogram mellan sjukhus och primärvård avseende dessa sjukdomsgrupper.
•    Stimulera till kvalitetsutveckling och patientnära forskning i primärvården för dessa sjukdomar.
•    Medverka till ökad kunskap bland allmänläkare om dessa sjukdomar.
•    Samverka med andra specialitetsföreningar och organisationer, såväl nationellt som internationellt, som berör dessa sjukdomsgrupper.