Styrelsen 2022

22. 05. 26
posted by: Nikos Pournaras
Träffar: 394

Nikolaos Pournaras, ordförande, webbredaktör

Henning Stenberg, sekreterare

Björn Stridh, kassör

Hanna Sandelowsky

Maria Bergh

Per Rönmark

Jörgen Syk

Åsa Athlin


Karin Lisspers, adjungerad

Kerstin Romberg, adjungerad

Jan Bleckert, webbredaktör

 

Styrelsen 2021

21. 05. 26
posted by: Nikos Pournaras
Träffar: 1759

Hanna Sandelowsky, ordförande

Nikolaos Pournaras, sekreterare, webbredaktör

Björn Stridh, kassör

Maria Bergh

Per Rönmark

Jörgen Syk

Åsa Athlin

Henning Stenberg


Karin Lisspers, adjungerad

Kerstin Romberg, adjungerad

Jan Bleckert, webbredaktör

 

11. 08. 11
Träffar: 16022

Att förbättra omhändertagandet för personer med astma, allergi och KOL genom att

•    Medverka till implementering av vedertagna nationella och internationella riktlinjer for diagnostik, behandling och uppföljning.
•    Medverka och stimulera till framtagande av gemensamma lokala vårdprogram mellan sjukhus och primärvård avseende dessa sjukdomsgrupper.
•    Stimulera till kvalitetsutveckling och patientnära forskning i primärvården för dessa sjukdomar.
•    Medverka till ökad kunskap bland allmänläkare om dessa sjukdomar.
•    Samverka med andra specialitetsföreningar och organisationer, såväl nationellt som internationellt, som berör dessa sjukdomsgrupper.

 

11. 08. 12
posted by: Jan Bleckert
Träffar: 22998

NAAKA är ett oberoende nätverk för läkare med intresse för astma, allergi och KOL och som är specialister eller ST-läkare inom allmänmedicin. Nätverket bildades 1994 och är sedan 1998 ett nätverk inom SFAM, Svensk Förening för AllmänMedicin.

11. 08. 10
Träffar: 14823

Nätverksmöten

·    Årliga nationella möten med olika tema
·    Årliga forskarmöten
·    Nordiska kongresser vartannat år
·    Internationella möten inom IPCRG vartannat år

Kvalitets- och utvecklingsarbete

·    Medverkar vid lokala och nationella utbildningsaktiviteter
·    Medverkar vid implementering av riktlinjer for diagnostik, behandling och uppföljning av astma, allergi och KOL
·    Framtagandet av ett ”spirometrikörkort”
·    Utarbetat kriterier för astma/KOL-mottagning
·    Deltagande i utveckling av astma- och KOL-register
·    Medverkat i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för bl a astma och KOL
·    Medverkat i Nationellt KOL-vårdprogram
·    Medverkat i Socialstyrelsens riktlinjer för astma och KOL

Samverkan

·    Verkar i samarbete med SFAM (Svensk Förening för AllmänMedicin)
·    Samverkan med andra specialitetsorganisationer
·    Samverkan med berörda patientföreningar

IPCRG (International Primary Care Respiratory Group)

·    IPCRG (www.theipcrg.org) är en internationell primärvårdsorganisation bestående av olika nationella grupper och nätverk från hela världen som arbetar med astma, allergi och KOL. NAAKA är fullvärdig medlem. The Primary Care Respiratory Journal är IPCRGs vetenskapliga tidskrift