Artikel om NAAKA i Lung & Allergiforum

16. 03. 28
posted by: Jan Bleckert
Träffar: 5260

Läs om NAAKA i första numret av Lung & Allergi Forum 2016: Länk till artikel

Nationella riktlinjer

 

Behandling av astma 2015  Behandling av KOL - 2016  

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Riktlinjer för vård vid astma och KOL – 2018

Utvärdering av vård vid astma och KOL – 2018